Pozor na nově emitované dluhopisy

V současné době se na trhu s financemi objevují nové a nové dluhopisy. Dnes bych se rád zaměřil na ty z mého pohledu vysoce rizikové, kde zisk vs. Riziko není v adekvátním poměru. Standardně jsou to dluhopisy čerstvě založených firem, dluhopisy malých podnikatelů bez byznys plánu a mnoho dalšího. Jelikož je tento byznys pro emitenty dluhopisů výhodný, předpokládám, že se jich bude vyskytovat stále více.

Proč firmy vydávají dluhopisy a nepůjčí si od banky?

Odpověď je jednoduchá. Úvěr od banky je prostě dražší a úroky tak vysoké, že je rentabilnější emitovat dluhopisy s atraktivním výnosem. Když k emitování dluhopisů dojde, existují nařízení regulovaného trhu s cennými papíry, která mají vymýtit nekalé praktiky, a navíc všechny firmy musí dokládat informace o svém hospodaření. Tato pravidla neplatí pro dluhopisy, které jsou prodávány mimo burzy.

Pojďme se chvíli zastavit u mimoburzovních dluhopisů. Stále častěji se mě klienti ptají na dluhopisy malých firem, které nemají transparentní historii, a i jejich sektor podnikání je pochybný. Ano je zde atraktivní výnos, ale aby jej nabyvatel dluhopisu mohl získat, musí firma platit. Může se tak velmi rychle stát, že firma vybere od klientů peníze a zavře krám. Lidé nejen že nedostanou výnos, ale mohou přijít o část nebo všechny vložené peníze.

Lidé dost často nemají povědomí o tom, jak dluhopisy fungují a na jaké parametry se mají dívat, protože to není jen o výnosu. Z těch základní je to finanční zdraví, které se dá zjistit z daňového přiznání, které solidní firmy zveřejňují na portálu or.justice.cz. Daňové přiznání vám prozradí, jestli je firma předlužená, jaké má majetky, které mohou být prodány v případě bankrotu apod..

Dále by se kupující měl zaměřit na podnikatelský plán. Tento plán bývá uveřejněn u dluhopisů. Pokud potkáte dluhopis u kterého firma netuší, na co peníze budou použity nebo kam peníze budou investovat, určitě dejte ruce pryč. S největší pravděpodobností si firma vypůjčí peníze a po nějaké době vyhlásí bankrot.

Proč se to vůbec na české trhu děje?

Tady už je odpověď složitější, ale opět logicky pochopitelná. Na trzích práce dochází k postupnému ochlazování a zaměstnanci tlačí na vyšší a vyšší mzdy. Zároveň podnikatelé nemají fixované úrokové sazby a se zvedající se sazbou PRIBORU rostou i měsíční splátky. Náklady tak mnohdy převyšují zisky a tuto situaci neustojí dlouhodobě žádná firma.

Navíc i když ČNB reguluje většinu finančního trhu, k firemním dluhopisům, které jsou téměř od začátku ztrátové se nevyjadřuje a stále toto toleruje. Jediné, co ČNB v této situaci podniká je vydání desatera pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Jednou z mnoha dalších nevýhod je nepojištění těchto dluhopisů.

Je argumentem vydání prospektu?

Velké množství firem, které vydávají tyto dluhopisy s prospektem a je to jeden z jejich prodejních argumentů. Co to, ale prospekt je? Prospekt je informační list, na kterém najdete všechny informace o dluhopisu. Tyto informace jsou pouze podle zákona a neřeknou vám nic o solventnosti a výhodnosti dluhopisu. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky pouze kontroluje, zda emitent dodrží zákon.

Pokud nechcete špatným rozhodnutím přijít o velké množství vašich uspořených peněz, poraďte se s odborníkem.

autor:David Slouka