Společnost KGC Group s.r.o. založili lidé, kteří chtějí poskytovat nadstandartní služby v oblasti pojištění, investic a hypoték. Tato společnost vznikla v roce 2013 a dnes ji vedou lidí co v oboru působí již několik let. Máme tak mnohaleté zkušenosti a znalosti v oboru ,které bezezbytku uplatňujeme při výběru produktu či producenta na zajištění potřeb našich klientů. Nezávislost a svoboda výběru je naší největší hodnotou. Rozhodujícím měřítkem je konkrétní potřeba našich klientů a hlavním motivem pak spokojenost našich klientů. Naší oporou a hlavním partnerem je společnost Broker Trust a.s., IČ: 26439719, která je registrovaná jako PA, IZ, SZ. 

Pojištění osob

Je běžné, že domácnosti v dnešní době investují nemálo prostředků na různá pojištění. Přesto však většině z nich schází odpovídající pojistná ochrana. Nutností se proto stává pravidelná analýza Vašeho pojištění nezávislým poradcem. V souvislosti s proměnlivou dynamikou Vašich životních situací se mohou požadavky na pojistnou ochranu různit. Navíc pojišťovny své nabídky často aktualizují a lze tak získat za stejné peníze výhodnější pojistné krytí, nebo sjednat stávající pojistnou ochranu za méně peněz.

Naší filosofií je specializace na životní pojištění. Každý den jednáme s našimi klienty a konzultujeme jejich pojištění. V současné době nenajdete člověka, který nemá uzavřenou nějakou pojistnou smlouvu na sebe nebo v rodině.

Velmi často vidíme u našich potencionálních klientů nevhodně nastavené pojistné krytí nebo zcela chybějící rizika, která jim mohou zajistit zabezpečení proti nenadálým událostem. Zároveň klienta informujeme o novinkách v pojistných produktech od všech významných pojišťoven v ČR.

Naše heslo je: náš spokojený klient s dobře nastavenými pojistnými riziky s pravidelným informováním a správou jeho smluv nemá tendenci smlouvy ukončovat a tím se poškozovat. Pracujeme profesionálně, odborně a na doporučení klientů. Řídíme se zásady kodexu etiky v pojišťovnictví od České asociace pojišťoven.

Nabízíme klientovi nejvýhodnější systém rizikového pojištění dle příjmu a závazků, v konkrétní životní situaci a jeho individuálních potřeb. Rádi vysvětlíme rozdíly jednotlivých produktů na trhu a hlavně máme srovnání a zkušenosti při likvidaci pojistných událostí v úrazovém a životním pojištění. Pomáháme při hlášení událostí včetně pomoci s jejich vyplňování.

Pojištění majetku

Pojištění majetku vychází ze zcela odlišné filozofie než pojištění osob. Majetek má vždy přesně danou hodnotu, a proto je povinnost si majetek pojistit přesně na tuto hodnotu. Tedy na hodnotu, za kterou bychom pořídili pojištěný majetek znovu, pokud by došlo k úplnému zničení, tedy tzv. totální škodě. Je-li majetek pojištěn na nižší částku, než je jeho hodnota pro znovupořízení, nazýváme tuto skutečnost podpojištěním. Podpojištění má různé dopady při různých druzích pojištění (nemovitosti, domácnosti, auta, chaty, byty…). Vzhledem k tomu, že při pojistné události je pojistné plnění závislé na rozsahu škody, podle něhož je spočítána částka k výplatě, nazývá se toto pojištění pojištěním škodovým.

Není možné, aby si vlastník pojistil nemovitost méně, např. pokud by usoudil, že kdyby mu dům shořel, stačila by mu nižší částka, protože by si postavil menší dům. A pokud si takto někdo nemovitost pojistí, případně si starou pojistku neupraví, je to vše považováno za tzv. podpojištění. Podpojištění má vliv na pojistné plnění i v případě, že dojde k menší škodě. Pokud by např. živel poničil střechu a nemovitost by byla pojištěna jen na polovinu reprodukční hodnoty, pak by majitel dostal jen polovinu výše aktuální škody. Krácení pojistného plnění je vždy v poměru k podpojištění. Tolerance podpojištění se pohybuje mezi 10 až 15 %.

Pod pojmem pojištění majetku řadíme:

  1. domácnost – celý soubor zařízení domácnosti (živelné události, odcizení, vandalismus)
  2. staveb (RD, chata, budovy) a jejich stavebních součástí (živelná událost, odcizení, vandalismus)
  3. havarijní – automobil nebo jiné motorové vozidlo včetně příslušenství (poškození, odcizení, zničení)
  4. průmyslových a podnikatelských rizik (živelní a strojní pojištění)
  5. zemědělských rizik (pojištění plodin, zvířat, lesů)
  6. úvěrové pojištění (hrazení ztrát v případě nesplacení poskytnutého úvěru)

Dále do tohoto sektoru pojištění patří pojištění občanské odpovědnosti. To se vztahuje na všechny členy, kteří v domácnosti žijí, tedy děti (nevýdělečně činné) i dospělé. Ve většině případů dnes již pojištění občanské odpovědnosti zahrnuje i pojištění drobného (nikoliv chovného) zvířectva. Pes může např. způsobit nehodu aut vběhnutím do vozovky.

Zabezpečení důchodu

Naším hlavním úkolem v tomto segmentu je doplnit stávající důchodový systém ČR. Jednou z možností, jak si zajistit mimo státní penzi další příjem, je doplňkové penzijní spoření, případně jakékoliv jiné spoření s možností zajímavého výnosu. Doplňkové penzijní spoření je tvořeno volitelnou výší příspěvku zaměstnance i zaměstnavatele. Od měsíčního příspěvku min. 300 Kč navíc přispívá stát příspěvkem v rozmezí 90–230 Kč dle výše příspěvku zaměstnance. Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb.,  o důchodovém pojištění. Dále na důchodovém spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., od roku 2013 a na doplňkovém penzijním spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., které nahradilo penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb. 

Investice

Kvalitu života ve vyspělé společnosti v rozhodující míře ovlivňují finanční prostředky, které máme k dispozici. Tyto prostředky mají vliv na náš životní standard. Proto každého z nás zajímá, jak o ně co nejefektivněji pečovat, aby neztrácely na své hodnotě a přinášely co největší zisk. Ne nadarmo se říká: ,,peníze až na prvním místě“.

Nabízíme poradenskou činnost týkající se investování do investičních nástrojů. Ideální investice naplňuje požadavky, nároky a finanční potencionál investora, podle nichž se nastavuje optimální poměr mezi výnosem, rizikem a likviditou. Naši finanční poradci Vám doporučí investiční strategii přesně dle Vašeho investičního profilu. Pro úspěch finančního plánování je naprosto klíčové zvolit správný produkt pro správný cíl a pro správný časový horizont. To je hlavní role finančního poradce.

Úvěry

Vyhlédli jste si pozemek, chatu, chalupu, rodinný dům nebo byt? Díky úvěru můžete bezpečně koupit vlastní nemovitost, provést výstavbu, modernizaci, rekonstrukci, nebo financovat Vaše podnikání.

Portfolio produktů

Naše zkušenosti přinesly za posledních několik let klientům mnoho ušetřeného času, nervů a klidu.

Hypoteční úvěry

Zprostředkujeme a vyřídíme hypotéku a poskytneme kvalitní právní servis k hypotečnímu úvěru.
Vybrat nejvýhodnější hypoteční úvěr přesně pro Vás je úkolem našich hypotečních specialistů.

Úvěr ze stavebního spoření

Výhodná forma financování vlastního bydlení, jeho oprav či modernizaci je úvěr ze stavebního spoření. Účastník stavebního spoření může získat úvěr ze stavebního spoření s velmi výhodným úrokem. Úvěry jsou většinou čerpány bezhotovostním převodem z úvěrového účtu na účet prodávajícího (dodavatele) na základě faktur zaslaných stavební spořitelně.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je určen soukromé klientele – fyzickým osobám občanům ČR, cizím příslušníkům nebo cizozemcům s trvalým pobytem. Úvěr bývá poskytnut jako účelový (úhradou faktur na účet dodavatele či obchodníka) nebo neúčelový a poskytovaný bezhotovostně či hotovostně na soukromé účely.

Podnikatelské úvěry

Potřebujete financovat provoz své firmy nebo investovat do jejího rozvoje? Pociťujete někdy přechodný nedostatek financí a hledáte řešení? Právě k výše uvedeným a ke spoustě jiným účelům jsme pro Vás připravili financování. Základním pilířem pro podnikatele jsou provozní a investiční úvěry.