Naše společnost KGC Group s.r.o. od roku 2015 zprostředkovává projekty pro veřejný sektor, neziskové organizace a firmy. Spolupracujeme s přední poradenskou společností v oblastí dotací a státních podpor Cyrrus Advisory,  a.s.

Naše klienty provedeme celým procesem od vyřízení projektové dokumentace, až po vyúčtování a hlídání udržitelnosti projektu.

Vždy ZDARMA dopředu posoudíme šance na získání dotace a šanci na získání financování projektu.

Proces získání dotace

Projektová dokumentace

Pro naše klienty zprostředkováváme projektanty, kteří Vám zpracují:

  • Objemové studie
  • Projektové dokumentace – územní, stavební, provádění stavby (DUR,DSP,DPS)
  • Zhotovení nezávislého kontrolního rozpočtu
  • Inženýrskou činnost – zastupování investora při jednání s úřady ve všech procesech stavebního schvalování
  • Energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
  • Energy inženýring – energetické úspory z provozu budov, v průmyslu a logistice

Tito projektanti úzce spolupracují s naším dotačním partnerem Cyrrus Advisory, a.s. proto nehrozí riziko, že projekt nebude schválen z důvodu chybné projektové dokumentace. Ceny našich projektantů jsou přes nás vždy nižší než když jsi klient osloví projekční kancelář sám.

Konzultace záměru

Společně s naším konzultantem identifikujete své záměry, které plánujete financovat a náš konzultant pro Vás prověří možnosti získání dotace.

Věděli jste, že dotace není nárokovatelná zpětně na již zrealizované záměry? Z dotace Vám budou proplaceny pouze náklady, které vznikly po datu podání žádosti.

Optimalizace projektu

Od počátku se snažíme s klientem nastavit projekt tak, aby měl co největší šanci na úspěšné schválení. Nikdy ho netlačíme do nereálných závazků, které by mohly v budoucnu přinést potíže, jenom kvůli lepšímu bodovému ohodnocení žádosti o dotaci.

Příprava žádosti o dotace

Žádost o dotaci náš partner připravuje ve specializovaném elektronickém systému. K žádosti je nutno přiložit povinné přílohy, které se liší podle typu projektu. Obecně platí, že náš partner Cyrrus Advisory zajišťuje veškeré přílohy bezprostředně související s žádosti o dotaci. Podklady odborného charakteru (projektovou dokumentaci, odborné posudky apod.) zajišťuje klient. V případě zájmu klienta jsme schopni předat kontakty na osvědčené zpracovatele.

Podání žádosti o dotaci

Podání žádosti o dotaci probíhá podle termínu stanovených výzvou. Žádost o dotaci je ověřena elektronickým podpisem klienta nebo zástupcem našeho partnera Cyrrus Advisory, a.s., na základě plné moci. Vyhodnocení žádosti o dotaci je obvykle zveřejněno v časovém horizontu 3-5 měsíců od podání žádosti.

Monitoring Projektu

V rámci realizační fáze projektu( od schválení žádosti o dotaci po ukončení dodávky technologie či stavby) je nutno v pravidelných intervalech odesílat řídícímu orgánu tzv. monitorovací zprávy. Ty mají za cíl informovat o stavu připravenosti projektu, samotné realizace a čerpání dotace.

Po ukončení realizace projektu jsou po dobu udržitelnosti (3-5 let) podávány tzv. roční monitorovací zprávy. I tato dlouhodobá povinnost je samozřejmě součástí služeb našeho partnera.

Proplacení projektu

Nejčastější formou proplacení dotace je ,,financování ex post´´. Znamená to, že projekt uhradí žadatel a na základě proplacených faktur je mu zpětně zaslána dotace. Financování může být průběžné či jednorázové. Záleží na typu programu a nastavení smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem.

Ukončení projektu

Ukončení projektu následuje po úspěšně dokončené realizaci a proplacení projektu. Jeho náročnost je odvislá od typu programu a obvykle spočívá v závěrečném vyhodnocení projektu. K tomu je v některých případech nutno nechat zpracovat vyjádření zpracovatelů odborných posudků, které byly doloženy k žádosti.

Kontrola projektu

V případě čerpání dotace z fondů EU může poskytovatel dotace vyžadovat tzv. kontrolu na místě. Samozřejmostí je  přítomnost našeho partnera při této kontrole a plná podpora klienta. Pokud s námi spolupracujete od počátku do konce dotačního cyklu, neriskujete případné pokuty a korekce dotace, které mohou z této kontroly vyplynout.

Výběrové řízení

Výběrové řízení zprostředkováváme přes našeho partnera EU LEGAL Advisory s.r.o.

Výběr dodavatele je jednou z nejdůležitějších fází projektu. Probíhá buď v režimu zákona o veřejných zakázkách, nebo podle Pravidel pro výběr dodavatele konkrétních operačních programů. Při projektech financovaných z veřejných zdrojů (dotací) musí výběr dodavatele proběhnout podle přísných pravidel.

Náš partner se postará o hladký průběh vašeho výběrového řízení. Jsme připraveni pomoci vám s uzavření smlouvy s dodavatelem, hlídáním potřebných lhůt, komunikaci s uchazeči i organizací hodnotící komise.

Jsme motivování úspěšným získáním dotace

Naše firma KGC Group s.r.o. je placena našimi partnery tudíž za služby spojené s dotací hradí klient peníze našim partnerům. Tyto peníze se skládají z nízkého fixního poplatku a následné provize z přiznané dotace. Fixní poplatek zahrnuje přibližně měsíc příprav a práce na vaší projektové žádosti. Fixní poplatek je hrazen po úspěšném podání žádosti o dotaci. Naše podnikání je však založeno na zisku tvořeném odměnami z úspěšně schválených a zrealizovaných projektů. Provize ohodnocuje naše unikátní know-how, kontakty a léta praxe, díky nimž získáte realizaci projektu na klíč a bez starostí.