Pojistná událost bez starostí

– spolupracujeme s firmou na likvidace co je na trhu od roku 2012

– mají tým analytiků, advokátů, likvidátorů, lékařů a soudních znalců

– zkušeností z řešení 30 000 pojistných událostí

– přes 10 000 posouzení právních problémů s pojištěním

– přes 900 vyhraných sporů o pojistné plnění v celkové výši přes 180 000 000

 

Přehled důležitých informací:

Co je v pojištění skutečně důležité?

Promlčení práva na pojistné plnění

  • Životní pojištění:pojištění pro případ smrti, dožití nebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka:1+10 let
  • Ostatní pojištění 1+3 roky

Úraz s trvalými následky a výpověď připojištění invalidity

  • 19/8/2012 uzavření pojistné smlouvy
  • 23/10/2012 vážný úraz páteře
  • 29/7/2014 výplata pojistného plnění za trvalé následky 8%
  • 24/11/2014 výpověď připojištění invalidity  úrazem podle § 22 zákona o pojistné smlouvě (pozor na pojišťovny co mají v podmínkách možnost výpovědi rizik ke konci pojistného období v souladu s ustanovením § 22,odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě).

Stanovení pojistné částky v havarijním pojištění

Příklad úspory na pojistném při správném určení pojistné částky

pojistná částka cena pojištění bez bonusu cena pojištění s bonusem 24 měs.
210 000 Kč nyní 15 674 12 089 Kč
260 000 Kč nyní 19 030 13 750
Rozdíl 3 356 ročně 1 661 ročně

V případě pojistné události se na nás můžete obrátit a mi Vám pomůžeme tuto nepříjemnou situaci vyřešit.